البرز، کرج، شهرک اوج، کوچه نواب 24، پلاک 475
09122621389

خدمات پرتو پویشگران فرتاک

خدمات پرتو پویشگران فرتاک

1 -سربکوبی ایزوالسیون
2 –پارتیشن سربی
3 -دزیمتری
4 -کنترل کیفی کالیبراسیون
5 -تعمیرات

خدمات پرتو پویشگران فرتاک


سرب کوبی مجموعه عملیاتی است که در آن با قرار دادن ورقه های سربی،
اتاقهای تصویربرداری ایزوله شده و مانع از خروج پرتوهای یونساز از آنجا میشود.
شرکت پرتو پویشگران فرتاک اولین تولید کننده و مجری پروژههای سربکوبی در ایران میباشد.
سربکوبی اتاق رادیولوژی، سربکوبی اتاق سی تی اسکن، سربکوبی اتاق گرافی دندان، سربکوبی
اتاق ماموگرافی، سربکوبی مراکز پزشکی هستهای و…
دارای نماینده فعال در سرتاسر کشور

سربکوبی


مراحل اجرای پروژه سربکوبی:
بازدید رایگان از محل پروژه توسط کارشناسان و دانش آموختگان رشته رادیولوژی و
مهندسی پزشکی این شرکت و ارائه مشاوره کامل رایگان.
ارائه نقشه و پیشنهادیه سربکوبی طبق دستورالعمل سازمان انرژی اتمی و تحت نظر
مسئول بهداشت پرتوهای مربوطه.
تهیه سرب و سربکوبی با ورق سرب استاندارد زنجان و خلوص باالی 99.9 درصد در
کمترین زمان، با بهترین کیفیت و طبق تأییدیه سازمان انرژی اتمی.
انجام دزیمتری رایگان مرکز پس از اتمام پروژه.
ارائه گواهی معتبر و ضمانت عدم نشت اشعه به مدت 5 سال.

سربی
پارتیشن سربی


پارتیشن سربی: جهت تقسیم بندی یک اتاق و تخصیص فضای خاصی جهت انجام امور
تصویر برداری معموال از پارتیشن سربی استفاده میشود. جنس رویه اکثر پارتیشهای سربی
از MDF بوده و در طرح ها و رنگهای مختلف قابل اجرا میباشد
محتوای سرب پارتیشنهای سربی بسته به میزان پرتوهای یونساز قابل تغییر میباشد.
شرکت پرتو پویشگران فرتاک اولین تولید کننده پارتیشنهای سربی در ابعاد و اندازه های
مختلف با محتوای سرب متفاوت میباشد.
مراحل اجرای پارتیشن سربی:
بازدید رایگان از محل پروژه توسط کارشناسان و دانش آموختگان رشته رادیولوژی و
مهندسی پزشکی این شرکت و ارائه مشاوره کاملا رایگان.
ارائه نقشه و پیشنهادیه سربکوبی طبق دستورالعمل سازمان انرژی اتمی و تحت نظر
مسئول بهداشت پرتوهای مربوطه.
شاسی کشی فلزی مناسب و تعبیه محل نصب درب سربی و شیشه سربی
تهیه پارتیشن های سربی با ورق سرب استاندارد زنجان و خلوص باالی 9/99 درصد
درابعاد و رنگ در خواستی مشتری در کمترین زمان، با بهترین کیفیت و طبق تأییدیه
سازمان انرژی اتمی.
نصب پارتیشن های سربی بر روی نواحی شاسی کشی شده.
انجام دزیمتری رایگان مرکز پس از اتمام پروژه.
ارائه گواهی معتبر و ضمانت عدم نشت اشعه به مدت 5 سال.

دزیمتر


دزیمتری: انسان بهطور طبیعی هیچ نوع احساسی برای درک تابش پرتوهای یونساز ندارد، لذا
بهطور کامل برای آشکار سازی و اندازهگیری تابش، به وسایل اندازه گیری متکی است.
دزیمتری پرتو ها علمی است در زمینه فیزیک سالمت و حفاظت پرتویی ،که جهت ارزیابی ،
اندازه گیری و محاسبات پرتو های تابش شده به بدن انسان و محیط بکار میرود.
در اکثر کشورهای پیشرفته اندازه گیری و تعیین مقدار اشعه ای که پرتوکار و بیمار در هر
رادیوگرافی دریافت میکنند از کارهای اصلی و اجتناب ناپذیر مراکز بهداشتی و حفاظتی
بوده، بطوریکه معموالً هر چند سال یکبار به کمک روشهای آماری و وسایل دزیمتری مناسب،
میزان پرتوگیری پرتوکاران یا به زبان ساده تر میانگین مقدار اشعه ای که در هر رادیوگرافی
به پرتوکار می رسد را اندازه گیری و مشخص می نمایند.
شرکت پرتو پویشگران فرتاک کلیه خدمات دوزیمتری و تعیین محل دقیق نشتی اشعه در
اتاقهای سربکوبی شده تصویربرداری پزشکی را توسط کارشناسان و دانش آموختگان رشته
رادیولوژی انجام میدهد.
کنترل کیفی: به دنبال نصب و پذیرش دستگاههای تصویر برداری پزشکی باید برای تضمین
کارکرد قابل اطمینان و پیوسته ، در دوره های مداوم کنترل شوند . این فرآیند بررسی دوره
ای را کنترل کیفی QC می نامند . هدف تست هایQC ثبت تغییراتی است که ممکن است
افت قابل مالحظه در کیفیت تصاویر و یا افزایش اکسپوز پرتو ایجاد شود.
شرکت پرتو پویشگران فرتاک، پرتو پایشگر پارس سابق از نظر تعداد کارشناس مجرب و
متخصص و همچنین از نظر کیفیت و دامنه تجهیزات ، قوی ترین گروه کنترل کیفی تجهیزات
پرتوتشخیصی در سطح کشور می باشد.
این شرکت با اخذ مجوز کالیبرسیون و کنترل کیفی انواع سیستم های تصویربرداری پزشکی
از سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین اخذ مجوز از ادراه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، تالش دارد پاسخگوی نیازهای همکاران رادیولوژیست و پرتوکار در
حیطه های مختلف تصویربرداری پزشکی باشد.
کنترل کیفی سیستمهای پروسسینگ و پردازشگر
کنترل کیفی سیستمهای رادیوگرافی تک دندان
کنترل کیفی سیستمهای پانورامیک انالوگ
کنترل کیفی سیستمهای پانورامیک دیجیتال
کنترل کیفی سیستمهای رادیولوژی دیجیتال
کنترل کیفی سیستمهای رادیولوژی آنالوگ
کنترل کیفی سیستمهای ماموگرافی آنالوگ
کنترل کیفی سیستمهای ماموگرافی دیجیتال
کنترل کیفی سیستمهای سی بی سی تی
کنترل کیفی سیستمهای رادیولوژی و فلوروسکوپی آنالوگ
کنترل کیفی سیستمهای رادیولوژی و فلوروسکوپی دیجیتال.
تعمیرات: تجهیزاتی که معموال در تصویر برداری پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد مانند
تمامی وسایل و تحهیزات پزشکی نیاز به نگهداری و تعمیر دارد.
شرکت پرتو پویشگران فرتاک با کادری مجرب از متخصصین مهندس پزشکی آماده ارائه
خدمات و تعمییر انواع دستگاههای تصویر برداری پزشکی با بهترین کیفیت و مناسبترین
قیمت میباشد

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *